Konsulentvirksomhet

Behov for ekstern styreleder eller en advokat for juridisk bistand? Vi tilbyr profesjonell styreleder for borettslag, sameier og boligaksjeselskap. Vi tilbyr juridisk bistand ved behov for advokat i tyngre saker.

Store avgjørelser kan ha store konsekvenser

Arbeidet til et styret innebærer ofte i å ta store avgjørelser som har konsekvenser beboere og naboer. Eiendomsnøkkelen Forvaltning kan bistå styret med de vanskelige avgjørelsene. Vi besitter en faglig kunnskap og erfaring, som gjør at hverdagen blir litt enklere.

Det å påta seg ansvaret som styreleder eller styremedlem i et sameie eller borettslag kan være en spennende og givende oppgave. Samtidig er det en mulighet til å ha en påvirkning på hva som skal skje der du bor og ikke minst det å bli kjent med dine naboer.

Til tider vil dette ansvaret inneha krevende oppgaver. Et borettslag kan sammenlignes med det å drive en bedrift, og det vil være en rekke lover, rutiner og ansvarsområder man skal forholde seg til. Dette gjør at mange borettslag, sameier og boligaksjeselskap setter pris på tilgang til en profesjonell ressurs som kan gi faglig bistand og rådgivning i de vanskelige sakene.

En enklere hverdag og ryddig økonomi

Med boligforvaltning fra Eiendomsnøkkelen vil styrehverdagen i deres borettslag, sameier eller boligaksjeselskap bli enklere, ryddigere og mer effektiv.

Juridisk bistand

Mange borettslag, sameier og boligaksjeselskap har fra tid til annen behov for juridisk bistand. Vår advokat har mer enn 20 års erfaring i å bistå borettslag og sameier med problemsaker. Det er veldig viktig at styret trår riktig i disse spørsmålene.

Vedlikehold og rehabilitering

Område som krever gode avtaler er vedlikehold og rehabilitering. Vi kan hjelpe til både med finansieringen og gi gode råd om prosjektstyringen. Her formidler vi kontakt til profesjonelle og erfarne prosjektledere som dermed kan avlaste styrene som ikke har denne kompetansen. Vi bistår også om ønskelig med innhenting av diverse anbud; f.eks. vedrørende vaktmestertjenester, trappevask, forsikring, vedlikeholdsplaner mm.

Aktuelt