Forretningsførsel

Som forretningsfører har vi ansvar for løpende regnskapføring, betaling av fakturaer, utsendelse av husleiegiroer og oppfølging av utestående. Dere får tilgang til ett av markedets beste styre og beboerportal.

Profesjonell hjelp innen drift og økonomistyring

Det å drifte et borettslag eller sameie krever mye tid og det er mange ting å holde styr på. Mange av ansvarsområdene krever også en faglig kompetanse og en profesjonell erfaring som borettslaget ikke alltid har internt. Derfor er det vanlig å benytte seg av ekstern hjelp til forretningsførsel av sitt boligselskap.
Med forretningsførsel fra Eiendomsnøkkelen Forvaltning får dere profesjonell hjelp til å drifte deres borettslag eller sameie. Med vår faglige kompetanse skal vi sørge for at jobben blir gjort, og at borettslaget eller sameiet blir forvaltet på en god og trygg måte.

En enklere hverdag og ryddig økonomi

Med boligforvaltning fra Eiendomsnøkkelen vil styrehverdagen i deres borettslag eller sameie bli enklere, ryddigere og mer effektiv.

Hva er forretningsførsel?

Forretningsførsel for et borettslag eller sameie handler om å outsource en rekke praktiske ting i den daglige driften og administrasjonen av boligselskapet. En stor del av dette er økonomi, med hovedvekt på budsjettering og regnskap. I tillegg kan en forretningsfører også bistå i andre deler av driften, som opprettholde avtaler rundt renhold, vaktmester og en rekke andre administrative oppgaver.

Ved å benytte Eiendomsnøkkelen Forvaltning som forretningsfører, vil dere kunne være trygge på å få faglig og profesjonell hjelp. Og dere skal kunne stole på at borettslaget eller sameiet blir driftet på en økonomisk sunn og god måte, og at alle nødvendige oppgaver blir tatt hånd om når det skal.

Hvorfor velge forretningsførsel fra Eiendomsnøkkelen Forvaltning?

Eiendomsnøkkelen Forvaltning tilbyr det et borettslag eller sameie måtte ha bruk for av bistand, uansett om det handler om regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader og juridisk bistand eller vaktmestertjenester og vedlikehold av eiendommen. Vi besitter kompetanse innenfor en rekke fagfelt, og har god erfaring innen det å drive borettslag og sameier.

Aktuelt