Hvordan få ned utgiftene i sameiet eller borettslaget?

Styret i et sameie eller borettslag kan skaffe seg et større økonomisk handlingsrom med god økonomistyring og ved å reforhandle avtaler. Dette gir mer penger til ulike investeringer uten å heve husleien.

Når styrer i sameier og borettslag er i gang med budsjettprosessen er det lurt å se over de store kostnadspunktene i budsjettet. En jevnlige gjennomgang av alle leverandøravtalene for å sjekke om man har de beste prisene er en god rutine å ha. Med økte utgifter for husholdninger er det i år viktigere enn noen gang.

Sjekk låneutgiftene

Mange borettslag og sameier har en større eller mindre fellesgjeld. Det å refinansiere vilkårene på slike lån kan gi store besparelser.

Lån kan være bundet opp i fastrenteavtaler med løpetid, med dårlig betingelser. Disse lånenen kan det faktisk kan være lønnsomt å bryte, men ikke før det legges konkrete tilbud på bordet fra andre leverandører.

Sjekk forsikringsavtalene

Forsikringsavtaler er en annen stor utgiftspost det kan være penger å spare. Dette gjelder spesielt for sameier og borettslag med god orden i vedlikehold og brannsikkerhet. Her vil risikoen være betraktelig mindre enn hos boligselskaper med etterslep av vedlikeholdet.

Sjekk vilkår for forretningsfører

Mange forretningsførere tilbyr litt ulike tjenester knyttet til regnskapsføring, betalingstjenester, fakturering, beboerportal og styreportal. Sjekke gjerne at man har en god pris på forretningsfører- hva betaler dere for og hva trenger dere.

Sjekk driftsavtaler

Det er normalt at et sameie eller borettslag har flere driftsavtaler tilknyttet boligmassen. Det kan være avtaler med vaktmester, gartner, rørlegger, elektriker, byggmester mm.

Hvem gjør hva? Finnes det overlappende avtaler? Har for eksempel rørlegger eller elektriker arbeidsoppgaver som overlapper vaktmesteren?

Unngå så langt det lar seg gjøre å betale dobbelt for det samme ettersynet og vedlikeholdet. Dette er en viktig del av å ha en god kostnadskontroll for slik avtaler. Vær nøye med å sjekke regninger og oppgitte timetall, slik at det alltid stemmer med jobben og tiden som blir utført.

Sjekk også renovasjonsavtalene. Hva er frekvensen på hentingen? Og er da kasser og containere fulle, eller er det regelmessig mye ledig plass. Om mulig og behov kan man justere ned hentefrekvensen og tilsvarende få ned renovasjonskostnader.

Sjekk strømavtalen

Strømprisene i Sør-Norge har beveget seg opp på et veldig høyt nivå, og dessverre vil nok dette vedvare i lang tid fremover. Alle boligselskap bør forsikre seg om at deres strømavtale er den beste avtalen de kan få.

Dette gjelder særlig hvis om sameiet eller borettslaget er i en prosess med å bygge ut til elbillading – eller allerede har gjort dette.

Del artikkelen

Flere artikler

Når et sameie eller borettslag skal få ladeanlegg for elbil, er det viktig å finne en løsning som gir best utnyttelse av strømmen og enkelt å administrere for styret.