Aktuelt

Styret i et sameie eller borettslag kan skaffe seg et større økonomisk handlingsrom med god økonomistyring og ved å reforhandle avtaler. Dette gir mer penger til ulike investeringer uten å heve husleien.