Ladeanlegg for elbil i sameiet eller borettslaget

Når et sameie eller borettslag skal få ladeanlegg for elbil, er det viktig å finne en løsning som gir best utnyttelse av strømmen og enkelt å administrere for styret.

Mange sameier og borettslag ønsker å installere ladeanlegg for elbiler. Men det kan være mange spørsmål rundt anskaffelse av et slikt anlegg. Hvordan skal dere tenke når dere skal finne det riktige anlegget?

Utgangspunktet er reglene for sameier og borettslag som gir beboerne rett til å lade på boligselskapets parkeringsplasser.

Sett opp en god fellesløsning

I og med at reglene sier kun at beboere skal kunne lade på parkeringsplassene, og ikke noe om at det skal være en fellesløsning. Anbefaler vi at boligselskaper har en felles plan for elbillading og går til anskaffelse av et fellesanlegg.

Da vil borettslaget eller sameiet ha en god løsning for lading for de som ønsker det, løser utfordringer knyttet til strømtilkobling, bytte av parkeringsplasser og utfordringer som oppstår når beboere flytter. I tillegg har man kontroll på at alle ladere kan brukes på alle biler.

Velg dynamisk styring av strømmen

Ladeanlegget bør syres dynamisk- med andre ord skal anlegget kunne utnytte ledig kapasitet og fordele strøm jevnt ut til ladepunktene ved behov. Det gjør at det er full kapasitet når noen lader, mens det begrenser kapasiteten hvis alle lader samtidig.

Dynamisk styring kan også gjøre at borettslaget eller sameiet ikke har like stort behov for å oppgradere sin strømtilførsel.

Eie, ikke leie

En del leverandører av ladeanlegg tilbyr sameiet eller borettslaget å leie anlegget. Dette kan virke som en god løsning, men ofte vil disse avtalene være langt dyrere på lang sikt.

Opprett en arbeidsgruppe

Når man skal sondere markedet for ladeanlegg kan det fort bli ganske uoversiktlig. Det kan derfor være lurt å innhente tilbud fra flere ulike leverandører. Hvis man i tillegg lager en kravspesifikasjon før man starter prosessen med å innhente disse tilbudene, vil man få svar på en del spørsmål og det blir lettere å sammenligne tilbudene.

Det kan derfor være lurt å sette ned en egen arbeidsgruppe som tar seg av hele prosessen. En fordel er det om denne arbeidsgruppa har med beboere med interesse for temaet og en eller to fra styret. Gruppen må få et klart mandat og skal rapportere tilbake til styret, som i sin tur kan ta investeringen til årsmøtet (generalforsamlingen).

Vedtektene må endres når anlegget er installert

Sameiet eller borettslaget bør endre vedtektene når ladeanlegget for elbiler er installert. Vedtektene skal fortelle om fordelingen av ladeplasser og kostnader beboere vil få med et slikt anlegg.

Del artikkelen

Flere artikler

Styret i et sameie eller borettslag kan skaffe seg et større økonomisk handlingsrom med god økonomistyring og ved å reforhandle avtaler. Dette gir mer penger til ulike investeringer uten å heve husleien.