Bestill boligopplysninger

Ved salg av fast eiendom og borettsandeler må lovpålagt informasjon innhentes som en del av salgsprospektet.
Vedtekter
Kopi av boligselskapets vedtekter.
Protokollutskrift årsmøte/gf
Referat fra siste ordinære årsmøte/generalforsamling
Husordensregler
Kopi av boligselskapets husordensregler, hvis selskapet har slike regler.
Protokollutskrift ekstraordinært årsmøte/gf
Referat fra siste ekstraordinære årsmøte/generalforsamling
Årsberetning
Innkalling til generalforsamling/sameiemøte for siste år med årsberetning og regnskap for foregående år
Megleropplysninger pakke 1
Dokument som inneholder:
 • Opplysninger om boligselskapet.
 • Selskapets totale lån og vilkår.
 • Økonomiske opplysninger om leiligheten
 • Melding fra megler ved salg
 • Priser og gebyrer p.t.
 • Informasjon om retningslinjer om avklaring av forkjøpsrett.
Megleropplysninger pakke 2
Dokument som inneholder:
 • Opplysninger om boligselskapet.
 • Selskapets totale lån og vilkår.
 • Økonomiske opplysninger om leiligheten
 • Melding fra megler ved salg
 • Priser og gebyrer p.t.
 • Informasjon om retningslinjer om avklaring av forkjøpsrett.