Eiendomsforvaltning for borettslag, sameier og boligaksjeselskap

Eiendomsforvaltning

Eiendomsnøkkelen Forvaltning AS er en totalleverandør innen eiendomsforvaltning for borettslag, sameier og boligaksjeselskap. Vi bistår med de viktigste oppgavene i den daglige driften av deres boligselskap.

Profesjonell hjelp innen eiendomsforvaltning

Utgangspunktet er at en god forvalter / forretningsfører har tett og godt samarbeid med styret i borettslaget, boligaksjeselskapet eller sameiet. Styret er det ansvarlige organet i ethvert boligselskap.

Våre medarbeidere har lang erfaring med denne type samarbeid og kan derfor bistå styret på en god måte. Mange nye styremedlemmer føler dette kan være et stort ansvar og det er godt å ha en erfaren sekretær i bakgrunnen.

Særlig ansvarsfullt kan det være å ha ansvaret for budsjettering og regnskapsførsel, men her vil våre erfarne medarbeidere bistå med alt det tekniske og formelle.

I tillegg bistår vi i den daglige driften med innkreving av felleskostnader/husleie, følge opp likviditeten, være kontaktleddet til forsikringsselskapet, bistå med finansiering/refinansiering og ikke minst forberede og delta i årsmøter og generalforsamlinger.

En enklere hverdag og ryddig økonomi

Med eiendomsforvaltning fra Eiendomsnøkkelen vil styrehverdagen i deres borettslag, sameie eller boligaksjeselskap bli enklere, ryddigere og mer effektiv.

Digitale løsninger som forenkler hverdagen

I et borettslag eller sameie er det viktig at kommunikasjonen og løsninger mellom styret, beboere og eksterne partnere er så strømlinjeformet som mulig. Derfor tilbyr vi borettslag og sameie tilgang til digitale løsninger som gjør den daglige driften enda litt enklere.

Digitaliseringen er kommet for å bli i alle selskap selv om det varierer hvor langt en vil gå. Eiendomsnøkkelen Forvaltning tilbyr Styreportalen som er et oppdatert og moderne verktøy. Dette gir spesielt styret en mulighet for å følge situasjonen tett fra dag til dag.

Aktuelt